Energiecheck

Met de Energiecheck controleren wij alles aangaande jouw stroom- en gasaansluitingen bij jouw huidige energieleveranciers, meetbedrijven en netbeheerders. De benodigde en juiste uitgangspunten worden op die manier helder en helpen ons wanneer wij voor jou op zoek gaan naar de beste leveringscontracten. Bovendien voorkomen we met deze controle dat jij voor verrassingen komt te staan, zoals onverwachte boetes en dreigende afsluitingen.

Alle informatie op de Energiecheck

Aangezien jouw energieverbruiken onder de privacywetgeving vallen, is de Energiecheck een volmacht die ons niet tekenbevoegd maakt. Deze volmacht geeft ons het juiste mandaat om alles na te vragen bij de netbeheerders, energieleveranciers, meetdiensten en overige partijen die betrokken zijn bij jouw grootverbruik en/of kleinverbruikaansluiting(en). De Energiecheck dient daarvoor dan ook volledig ingevuld te worden en ondertekend door een tekenbevoegde die ook gekenmerkt staat bij de KvK.

Invullen Energiecheck

De standaardinformatie die wij voor jou navragen is onder andere:

  • jouw huidige leveringstarieven;
  • de einddatum van jouw contract;
  • het volume op jaarbasis van jouw stroomaansluiting;
  • het volume op jaarbasis van jouw gasaansluiting;
  • de resterende looptijd van jouw aansluiting;
  • de opzegtermijn;
  • wat een eventuele boete is wanneer de keuze wordt gemaakt om het huidige contract vervroegd te beëindigen;
  • of er al een verlengingsaanbod bekend is;
  • of het contract tot stand is gekomen via een andere consultant op het gebied van energie.

Zoals je ziet, doen we er alles aan om de uitgangspunten goed inzichtelijk te krijgen. Afhankelijk van de leverancier kan dit tot twee weken duren. Indien er snel geschakeld moet worden, is dit uiteraard mogelijk. Dit doen we alleen als er een spoedinhuizing moet gebeuren, omdat anders afsluiting dreigt. Afhankelijk van jouw situatie kan er een waarborg gevraagd worden.

De I van IETZ

Wil jij worden voorzien van meer inzicht en weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Download onze Energiecheck. Stuur deze ingevuld en ondertekend naar energiecheck@as-zakelijk.nl of per post naar Tempelstraat 1, 6641 KV Beuningen in Nederland. Zodra wij jouw Energiecheck hebben ontvangen, krijg je binnen 24 uur een bericht van ons.